O Studium

STUDIUM INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 

2012-02-20_201808Studium Informatyki i Technologii Informacyjnej jako jednostka organizacyjna międzyinstytutowa organizuje zajęcia z przedmiotów „Technologia informacyjna” oraz „Informatyka” dla studentów wszystkich kierunków PWSZ. Wychodzimy z założenia, iż w dzisiejszej dobie każdy absolwent studiów na poziomie licencjackim, a tym bardziej inżynierskim, powinien umieć wykorzystywać nowoczesne narzędzie, jakim jest komputer i dlatego na I roku studiów obowiązkowe jest zrealizowanie kursu zawierającego podstawy wykorzystywania technik komputerowych adekwatnych do wybranego kierunku kształcenia. Studium Studium Informatyki i TI posiada pięć pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt z wyspecjalizowanym oprogramowaniem dla studentów poszczególnych Instytutów. Komputery i terminale podłączone są do sieci lokalnej oraz mają dostęp do Internetu. W salach znajdują się także projektory multimedialne umożliwiające przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem technik prezentacyjnych.

Pracownie komputerowe są także udostępniane wykładowcom, którzy swoje zajęcia dydaktyczne wspomagają techniką komputerową (np. Grafika komputerowa, Projektowanie, Multimedia, Grafika inżynierska, Programowanie, czy Systemy informatyczne w rachunkowości).